Sunday, September 28, 2008

Tuesday, September 23, 2008

ESEI DISIPLIN SASTERA

SOALAN
Maruah dan martabat sesuatu bangsa itu tidak hanya terletak pada kemantapan bahasanya semata-mata. Masih terdapat faktor-faktor lain yang juga boleh menentukan maruah dan martabat sesuatu bangsa itu. Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas.

Anda mesti memberikan dua isi wajib dan dua faktor lain.

ISI
Isi wajib- Kemantapan Bahasa

1. Bahasa menjadi alat komunikasi dalam masyarakat
2. Bahasa melambangkan identiti sesuatu bangsa

Faktor lain:-

1. Budaya, adat resam, cara hidup, agama dan kepercayaan masyarakat itu
2. Usaha bangsa itu menjalinkan hubungan diplomatik dan kerjasama dengan bangsa lain.

Monday, September 22, 2008

Karangan Laras Sastera

Soalan 1.

Ibarat "harapkan pagar pagar makan padi". Bincangkan peribahasa ini dalam konteks punca-punca yang menyebabkan isu-isu sumbang mahram bagi sesetengah ahli keluarga yang bertindak di luar batas perikemanusiaan dalam masyarakat kita hari ini.

ISI
A. Isi wajib
1. Pengertian "harapkan pagar pagar makan padi".
B.Tiga isi lain(punca-punca)
2. Kekurangan pengetahuan dan amalan agama atau moral
3. Taraf sosioekonomi yang rendah:-pendapatan rendah, rumah tiada bilik untuk anak perempuan
4. Peruntukan undang-undang yang masih lagi ringan:-penjara 6 tahun dan 20 sebatan tidak memadai untuk menakutkan orang ramai, penguatkuasaan undang-undang tidak ketat.

Soalan 2. Masalah jenayah kanak-kanak semakin membimbangkan dalam era globalisasi kini. Adalah dikatakan bahawa kelemahan institusi keluarga menjadi salah satu punca masalah ini. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pernyataan ini?

ISI
Faktor kelemahan institusi keluarga ialah:-
1. Kurang perhatian ibu bapa dari segi pendidikan agama atau moral.
2. Latar belakang sosioekonomi yang rendah(miskin)
3. Kesibukan ibu bapa yang bekerja, kurang perhatian kepada anak-anak

Faktor lain ialah:-
4. Pengaruh rakan sebaya

Wednesday, September 17, 2008

SOALAN DISIPLIN SASTERA-KARANGAN

SOALAN 1

ASEAN telah mencapai kejayaan yang banyak dan kini menjadi semakin berpengaruh bukan sahaja di rantau Asia tetapi juga di arena antarabangsa. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam kerjasama antara negara anggota ASEAN.
Bincangkan penyataan ini.

Kehendak Soalan
Anda hendaklah menghuraikan dua kejayaan ASEAN dan dua kelemahan ASEAN.


Isi-isi
Kejayaan ASEAN
► kerjasama ekonomi yang menguntungkan semua pihak; projek perindustrian bersama, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Konsep Segitiga Pertumbuhan
► kerjasama sosiobudaya; kawalan penyakit SARS dan selesema burung, membanteras pengedaran dadah dan keganasan antabangasa

Kelemahan ASEAN
► pendirian politik antarabangsa yang tidak sama, misalnya Filipina dan Singapura memihak kepada Amerika Syarikat dengan memberikan kemudahan pangkalan kepada tentera Amerika Syarikat
► negara-negara anggota mengutamakan kepentingan domestik daripada kepentingan bersama; mewujudkan persaingan sengit dalam ekonomi

SOALAN 2

Sejak dahulu lagi, filem-filem Melayu bertumpu pada isu, persoalan, dan watak Melayu sahaja. Oleh sebab itu, filem-filem Melayu kurang mendapat sambutan daripada penonton bukan Melayu.
Bincangkan kepentingan filem-filem Melayu harus memaparkan masyarakat majmuk di Malaysia serta halangan yang akan dihadapi.

Kehendak Soalan
Anda hendaklah menghuraikan dua kepentingan pemaparan masyarakat majmuk dalam filem-filem Melayu dan dua halangan yang akan dihadapi.


Isi-isi
Kepentingan filem Melayu memaparkan masyarakat majmuk
► mencerminkan keadaan sosial budaya Malaysia yang sebenarnya
► memupuk satu semangat kekitaan

Halangan yang akan dihadapi
► bantahan kaum tertentu jika watak protagonis terdiri daripada kaum tertentu sahaja
► pemaparan imej negatif kaum tertentu mungkin dijadikan isu politik atau perkauman

SOALAN 3

Di negara-negara membangun, kedudukan kaum wanita dalam masyarakat amat rendah dan mereka dinafikan hak-hak mereka. Kaum wanita masih dikongkong oleh adat lama dan pelbagai kekangan yang lain.
Bincangkan penyataan ini.


Kehendak Soalan
Anda hendaklah menghuraikan adat lama yang mengongkong kaum wanita di negara-negara membangun dan tiga kekangan yang lain


Isi-isi
► adat lama menyebabkan mereka menjadi isteri yang patuh kepada suami secara membuta tuli
► kemunduran negara menafikan peluang pendidikan kepada wanita
► diskriminasi terhadap kebolehan dan keupayaan wanita masih menebal
► ketiadaan perlindungan undang-undang atau jika adapun, undang-undang itu tidak dapat dilaksanakan

SOALAN 4

Golongan orang kurang upaya (OKU) memang memerlukan bantuan daripada kerajaan dan masyarakat. Akan tetapi, bantuan kewangan sahaja tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan golongan orang kurang upaya (OKU).
Bincangkan penyataan ini.

Kehendak Soalan
Anda hendaklah menghuraikan empat jenis bantuan yang patut dihulurkan kepada golongan orang kurang upaya (OKU).


Isi-isi
► kerajaan dan sektor swasta perlu memberikan kemudahan istimewa kepada golongan OKU; tambang konsesi dalam pengangkutan awam dan pengecualian bayaran rawatan di hospital kerajaan
► golongan OKU mesti diberikan bimbingan dan latihan yang sesuai; pendidikan khas, bahan bacaan dalam Braille
► kerajaan mewajibkan pengambilan golongan OKU sebagai pekerja bagi agensi kerajaan dan sektor swasta; menetapkan kuota yang harus dipenuhi
► pelepasan cukai pendapatan bagi golongan OKU yang bekerja; dapat meringankan bebanan OKU dan juga ahli keluarga mereka

SOALAN 5.

Menjelang tahun 2020, populasi warga emas melebihi usia 60 tahun di negara ini dijangka akan meningkat sebanyak 11%. Warga emas sememangnya penting kepada negara namun timbul juga pelbagai masalah.
Bincangkan penyataan ini.

Kehendak Soalan
Calon hendaklah menghuraikan dua kepentingan warga emas dan dua masalah yang bakal timbul akibat peningkatan populasi warga emas.


Isi-isi
Kepentingan warga emas
► pengalaman dan pandangan warga emas penting kepada pembangunan negara
► warga emas sihat dan masih dapat melakukan kerja dan berbakti kepada negara

Masalah yang bakal timbul akibat peningkatan populasi warga emas
► kerajaan menanggung kos yang tinggi untuk menyediakan kemudahan rumah kebajikan dan perubatan
► masalah perbezaan pandangan dan sikap dengan generasi muda

SOALAN 6.

Kementerian Pelajaran mewajibkan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum wajib tetapi sambutan pelajar terhadap aktiviti kokurikulum amat tidak menggalakkan.
Bincangkan langkah yang sesuai untuk meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.


Kehendak Soalan
Calon hendaklah menghuraikan langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.


Isi-isi
► memasukkan aktiviti kokurikulum sebagai subjek dalam peperiksaan; wajib lulus oleh pelajar; pelajar terpaksa menyertainya
► mempelbagaikan aktiviti kokurikulum dan menjadikannya lebih seronok; memperkenalkan aktiviti yang lebih mencabar dan memikat seperti kapal layar, mendaki gunung, luncur angin, dan selam scuba
► menyediakan insentif seperti biasiswa dan memudahkan kemasukan ke universiti kepada golongan yang aktif dalam aktiviti kokurikulum
►melibatkan ibu bapa dalam aktiviti kokurikulum seperti aktiviti pengembaraan dan perkhemahan

SOALAN DISIPLIN SAINS-KARANGAN

SOALAN 1

Penyakit Kanser adalah berbahaya dan boleh membawa maut. Kajian sains telah membuktikan bahawa merokok ialah punca utama penyakit kanser paru-paru tetapi terdapat punca-punca lain yang juga dapat mencetuskan penyakit kanser.
Bincangkan penyataan ini.

Kehendak Soalan

Anda hendaklah menghuraikan merokok sebagai punca utama penyakit kanser dan tiga punca lain yang mencetuskan penyakit kanser.


Isi-isi
► amalan merokok;- tembakau dalam rokok mengandungi bahan kimia bertoksik; boleh menyebabkan kanser paru-paru, mulut, kerongkong, dan ginjal
► pemakanan yang tidak sempurna;- boleh menyebabkan obesiti, seterusnya mencetuskan kanser
► pendedahan kepada bahan yang berbahaya seperti asbestos dan bahan kimia
► pendedahan kepada bahan radioaktif;- mengubah struktur DNA dan menyebabkan mutasi genetik; pendedahan yang berpanjangan kepada sinar matahari boleh menyebabkan kanser kulit


SOALAN 2

Kemajuan kejuruteraan genetik mecetuskan perkembangan bidang bioteknologi. Kefahaman yang kukuh tentang proses hidup peringkat gen mampu memberikan sumbangan yang bererti kepada penyelidikan dan pembangunan dalam bidang bioteknologi
Bincangkan maksud bioteknologi dan langkah-langkah untuk memajukan bidang bioteknologi di negara ini.

Kehendak Soalan

Anda hendaklah menjelaskan maksud bioteknologi dan menghuraikan tiga langkah untuk memajukan bidang ini.

Isi-isi
►maksud bioteknologi
- menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan mikroorganisma seperti bakteria dan juga proses biologi untuk menghasilkan produk bagi kegunaan manusia atau untuk membuat tugas bagi manusia
- dalam bidang perindustrian, perubatan dan pertanian, bioteknologi digunakan untuk menghasilkan makanan dan ubat-ubatan, untuk menguji penyakit, dan untuk melupuskan bahan buangan.

Langkah-langkah untuk memajukan bioteknologi

► menyediakan Dasar Bioteknologi Negara (DBN) yang memberikan hala tuju dan strategi pembangunan yang jelas dan menyeluruh
► menyediakan insentif cukai dan geran kepada syarikat yang terlibat dalam industri dan perniagaan bioteknologi.
► melahirkan tenaga pakar yang dapat menjalankan R&D dalam bidang ini.

SOALAN 3

Kes kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung di Malaysia belakangan ini semakin meningkat. Salah satu punca penyakit jantung ialah tekanan yang dihadapi oleh seseorang dalam menjalani kehidupan moden.
Berikan ulasan anda tentang penyataan ini.

Kehendak Soalan

Anda hendaklah menghuraikan tekanan hidup sebagai punca penyakit jantung punca dan tiga punca yang lain.


Isi-isi
► tekanan hidup; menaikkan tekanan darah; risiko utama bagi serangan jantung dan strok
► amalan merokok; meningkatkan risiko penyakit kadiovaskular, terutamanya dalam orang yang merokok sejak muda dan orangyang kuat merokok
► kekurangan senaman; meningkatkan risiko serangan jantung sebanyak 50%
► pemakanan yang tidak sihat; kandungan lemak tepu dan kolesterol yang tinggi dan kurang buah-buahan dan sayur-sayuran; meningkatkan risiko sakit jantung koronari dan strok.


SOALAN 4

Pembangunan lazimnya dikaitkan dengan pencemaran alam sekitar, Oleh itu, kerajaan sentiasa menjalankan usaha-usaha untuk mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar yang diakibatkan oleh pembangunan.
Bincangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahawa pembangunan tidak menjejaskan kualiti alam sekitar.


Kehendak Soalan

Anda hendaklah menghuraikan empat langkah yang dapat diambil oleh kerajaan untuk memastikan pembangunan tidak menjejaskan kualiti alam sekitar.


Isi-isi
► projek pembangunan mesti melalui Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA)
► hanya projek yang mesra alam diluluskan
► tenaga alternatif yang mesra alam seperti tenaga solar dan hidroelektrik digunakan
► meningkatkan teknologi merawat alam sekitar


SOALAN 5

Kerajaan berusaha untuk mempermoden sistem perhubungan dan komunikasi negara demi kemajuan dan pembangunan negara. Oleh itu, sistem perhubungan dan komunikasi negara telah mengalami perubahan yang besar sejak belakangan ini.
Bincangkan kemajuan yang telah dicapai dalam sistem perhubungan dan komunikasi negara.

Kehendak Soalan

Anda hendaklah menghuraikan empat kemajuan dalam sistem perhubungan dan komunikasi negara.


Isi-isi
► sistem pengangkutan jalan raya yang moden; Lebuh Raya Utara Selatan (PLUS), Lebuh Raya Timur Barat, Sistem Transit Aliran Ringan(LRT), monorel, kereta api elektrik, landasan kereta berkembar
► sistem pengangkutan udara yang canggih: Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Syarikat Penerbangan Malaysia (MAS), Air Asia
► sistem pengangkutan laut yang bertaraf antarabangsa: Pelabuhan Klang di Selangor dan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor
► sistem komunikasi satelit: MEASAT I, MEASAT II, MEASAT III, TiungSAT, dan RazakSAT; membolehkan penyiaran televisyen satelit (Astro) serta memperkembang perkhidmatan komunikasi tempatan dan serantau


SOALAN 6

Malaysia kini sedang menuju ke arah status negara perindustrian. Namun demikian, masalah kekurangan tenaga teknokrat dan profesional merupakan kekangan yang perlu ditangani segera.
Cadangkan langkah-langkah yang wajar diambil untuk menangani masalah tersebut.


Kehendak Soalan

Anda hendaklah menghuraikan empat langkah untuk melahirkan tenaga teknokrat dan profesional yang secukupnya.


Isi-isi
► pendidikan sains dan teknologi yang lebih menarik sejak sekolah rendah
► pameran dan pertandingan reka cipta yang kerap dan meliputi pelbagai lapisan masyarakat
► pertambahan pelajar bidang teknokrat dan profesional di institusi pengajian tinggi
► menggiatkan projek penyelidikan dan pembangunan (P & P) dengan pemberian pelbagai insentif oleh kerajaan


SOALAN 7

Sungai merupakan sumber air minuman tetapi pencemaran sungai di negara kita telah sampai ke tahap yang agak membimbangkan.
Bincangkan kesan negatif akibat pencemaran sungai dan cadangkan langkah untuk menangani masalah tersebut.

Kehendak Soalan
Calon hendaklah menghuraikan dua kesan negatif akibat pencemaran sungai dan dua langkah untuk mengatasi masalah ini.


Isi-isi
Kesan-kesan negatif akibat pencemaran sungai
► kematian dan kepupusan hidupan laut
► masalah krisis air akan berlaku

Langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran sungai
► kaedah rawatan sungai yang moden; menapis dan menyekat sampah
► pusat rawatan untuk merawat sisa bertoksik daripada kilang-kilang

SOALAN 8

Penggunaan racun makhluk perosak dengan tidak mengikut peraturan boleh membawa kesan buruk. Dengan ini, langkah-langkah harus diambil untuk mengatasi masalah penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan.
Bincangkan penyataan di atas.

Kehendak Soalan
Calon hendaklah menghuraikan dua kesan buruk penggunaan racun makhluk perosak yang tidak mengikut peraturan dan dua langkah untuk mengatasi masalah ini.


Isi-isi
Kesan buruk penggunaan racun makhluk perosak
► keracunan makanan dan kesihatan manusia terjejas
► pencemaran alam dan menjejaskan ekologi alam sekitar

Langkah-langkah untuk mengatasinya
► kaedah pertanian moden seperti akuakultur
► kawalan biologi untuk menghapuskan makhluk perosak

SOALAN 9

Krisis kekurangan air yang berlaku di sesetengah kawasan di dunia diakibatkan oleh kemarau panjang tetapi punca krisis ini juga diakibatkan oleh kerakusan manusia yang merosakkan alam semula jadi.
Bincangkan penyataan ini.

Kehendak Soalan
Calon hendaklah menghuraikan kemarau panjang sebagai punca krisis air dan tiga punca lain yang diakibatkan oleh kerakusan manusia.


Isi-isi
► kemarau panjang; faktor hidrometereologi yang tidak dapat dielakkan; kerap berlaku di benua Afrika; tiada hujan berbulan-nulan lamanya; sungai menjadi kering
► pemusnahan kawasan tadahan air akibat pembalakan hutan tanpa kawalan; sumber air berkurang; sungai menjadi kering
► pencemaran sumber air akibat tindakan manusia seperti pembalakan dan pembuangan sampah ke dalam sungai; sumber air bersih terjejas
► pembangunan tanpa kawalan; menyebaban hakisan tanah; mendakan di sungai; mengotorkan sungai

SOALAN 10

Industri pelancongan kesihatan semakin penting di Malaysia kerana beribu-ribu orang pelancong dari Singapura, Indonesia, Negara Thai, dan negara-negara Timur Tengah mendapatkan rawatan di hospital swasta di Malaysia semasa lawatan mereka ke negara ini.
Bincangkan cara-cara kerajaan dapat memajukan industri pelancongan kesihatan.

Kehendak Soalan
Calon hendaklah menghuraikan empat cara Malaysia dapat memajukan industri pelancongan kesihatan.


Isi-isi
► menyusun pakej pelancongan kesihatan dengan menyelaraskan tawaran hospital dan hotel serta membentuk rangkaian rujukan antarabangsa
► menggalakkan hospital swasta tempatan mendapatkan akreditasi antarabangsa dan mengadakan hubungan strategik dengan pusat perubatan terkemuka di dunia
► melonggarkan syarat imigresen bagi pakar perubatan dan pesakit asing
► menyokong penyelidikan klinikal di institusi kesihatan untuk membina pusat kecemerlangan klinikal

SOALAN 11

Perkembangan dan kemajuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) mendatangkan manfaat yang banyak kepada manusia sejagat tetapi di sebalik manfaat itu, terselit ancaman yang dapat mendatangkan implikasi buruk jika dipandang enteng.
Bincangkan ancaman yang mungkin timbul kesan daripada perkembangan dan kemajuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).


Kehendak Soalan
Calon hendaklah menghuraikan empat ancaman yang mugkin timbul kesan daripada perkembangan dan kemajuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).


Isi-isi
► pencemaran budaya melalui penyebaran gambar lucah dan bahan-bahan negatif
► penggodam komputer menceroboh komputer dan mencuri serta memusnahkan data
► pengganas dan kartel dadah berhubung dengan menggunakan kod rahsia melalui Internet
► penyebaran propaganda atau fitnah untuk menjatuhkan sesuatu pihak atau kerajaan

SOALAN 12

Kemampuan Malaysia untuk bersaing di pasaran antarabangsa bergantung pada kemampuan Malaysia untuk mempertingkat produktiviti dalam semua sektor. Pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan ke arah mencapai matlamat tersebut.
Bincangkan penyataan di atas.

Kehendak Soalan
Calon hendaklah menghuraikan empat langkah yang diamnbil oleh kerajaan untuk mempertingkat produktiviti.


Isi-isi
► penerapan teknologi yang terkini
► penyelidikan dan pembangunan untuk menghasilkan teknologi termoden
► latihan kepakaran untuk tenaga kerja
► pengaplikasian teknologi maklumat dalam perancangan dan reka bentuk

SOALAN 13

Udara di bandar-bandar besar semakin tercemar oleh bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan oksida daripada nitrogen serta hidrokarbon yang selalunya dikeluarkan oleh kilang-kilang dan kenderaan bermotor.
Bincangkan langkah-langkah untuk menangani masalah pencemaran udara di bandar-bandar besar.

Kehendak Soalan
Calon hendaklah menghuraikan empat langkah untuk menangani masalah pencemaran udara di bandar-bandar besar.


Isi-isi
► mengawal kilang-kilang perindustrian atau memindahkan kilang-kilang perindustrian ke kawasan luar bandar
► memperkenalkan sistem pengangkutan moden seperti LRT dan monorel
► menghijaukan kawasan di sekitar bandar
► bahan tenaga dialih daripada petroleum kepada biojisim/biogas/gas asli

SOALAN 14

Peranan ahli-ahli teknologi makanan ialah menghasilkan makanan yang berkhasiat demi kesihatan manusia. Namun demikian, peranan ahli-ahli teknologi makanan kini seolah-olah telah berubah kepada penghasilan makanan untuk tujuan perniagaaan semata-mata dan hal ini mendatangkan pelbagai kesan.
Bincangkan penyataan ini.

Kehendak Soalan
Calon hendaklah menghuraikan dua sumbangan ahli-ahli teknologi makanan dan dua kesan daripada penyimpangan peranan mereka.

Isi-isi
Sumbangan ahli teknologi makanan
► menghasilkan makanan berkhasiat seperti susu formula untuk tumbesaran normal seseorang dan mengatasi masalah kebuluran
► menghasilkan makanan suplemen seperti vitamin dan ramuan herba yang dapat menjamin kesihatan manusia serta makanan khas untuk pesakit

Kesan daripada penyimpangan peranan
► makanan yang tidak berkhasiat seperti makanan ringan
► menjejaskan kesihatan manusia seperti makanan untuk melangsingkan badan


SOALAN 15

Sungguhpun penciptaan satelit komunikasi mempunyai keistimewaan dan kebaikan yang tertentu, namun penciptaan alat-alat itu sebenarnya menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia.
Bincangkan penyataan ini.

Kehendak Soalan
Calon hendaklah menghuraikan dua kebaikan satelit komunikasi dan dua keburukan satelit komunikasi.


Isi-isi
Kebaikan satelit komunikasi
► memajukan komunikasi antarabangsa
► memudahkan pengaliran maklumat dan ilmu pengetahuan

Keburukan satelit komunikasi
► pencemaran dan penjajahan budaya
► berlaku pengintipan dan jenayah teknologi maklumat

Tuesday, September 16, 2008

KURSUS BARU?

USM tawar kursus baru

Universiti Sains Malaysia (USM) bakal menawarkan Ijazah Lanjutan Pentadbiran Perniagaan bertaraf eksekutif (eMBA) dalam bidang Sains Khidmat, Pentadbiran dan Kejuruteraan (SSME).
Langkah itu merupakan salah satu kaedah dalam memperkasakan lagi USM sebagai satu-satunya institusi pengajian tinggi (IPT) di negara ini yang memegang status Apex dan dalam usahanya untuk bersaing dengan IPT luar negara.

Naib Canselornya, Tan Sri Dzulkifli Abdul Razak berkata, kursus yang dibuka pada semester akan datang oleh Pusat Pengajian Pengurusan itu akan ditawarkan untuk separuh masa.
''Ia akan diadakan secara modular pada hujung minggu bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang,'' katanya menjawab pertanyaan pihak akhbar.

Kursus ini akan dibuka kepada lepasan diploma dengan pengalaman kerja dalam pengurusan selama 10 tahun dan ijazah dengan pengalaman kerja dalam pengurusan selama lima tahun dengan gred akumulatif 2.75,'' katanya pada sidang akhbar selepas menandatangani memorandum persefahaman (MoU) dengan IBM.

Jelasnya, tawaran kursus baru itu adalah hasil kerjasama langsung dengan syarikat berasaskan teknologi maklumat dan komputer terkenal, IBM International (IBMI).

''Permintaan yang tinggi dalam sektor perkhidmatan dan pasaran ekonomi semasa Malaysia memerlukan IPT menyediakan seorang pekerja yang mempunyai pakej lengkap untuk bersaing.
''Oleh itu, USM telah menandatangani memorandum dengan IBMI kerana syarikat ini mempunyai pengalaman yang amat luas dan berkaliber dalam membantu kita mendidik pelajar,'' katanya pada sidang akhbar selepas menandatangani MoU dengan IBMI.

Sementara itu, Shian Waei berkata, penglibatan mereka dalam kerjasama itu selaras dengan hasrat syarikat tersebut melahirkan individu yang kompetitif dan mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang.

''Untuk kekal kompetitif, kita perlu melatih kepakaran baru, menggunakan cara baru dan mampu mengakses sumber di peringkat global.
''Oleh itu, kita bersedia untuk menghadapi cabaran ini terutama dengan industri perkhidmatan yang semakin penting sekarang."

SUKATAN PELAJARAN PENGAJIAN AM KERTAS 2

SUKATAN PELAJARAN TAHUN 2008
PENGAJIAN AM KERTAS 2


BAHAGIAN A(25 MARKAH)

Karangan Disiplin Sastera

-Panjang karangan antara 250 hingga 300 patah perkataan.

-Isu-isu tentang sukan, pelancongan,ekonomi, seni, sosial, dasar-dasar kerajaan, pendidikan, isu-isu antara bangsa dan bahasa.


BAHAGIAN B(25 MARKAH)

Karangan Disiplin Sains

-Panjang karangan antara 250 hingga 300 patah perkataan.

-Isu-isu tentang perubatan, penyakit, kesihatan, sains dan teknologi, komunikasi, pertanian, alm sekitar, pendidikan dan tenaga.


BAHAGIAN C(20 MARKAH)

Kefahaman dan Ulasan Teks.

Terapat 2 disiplin iaitu disiplin sastera dan sains.

Bahagian (i) berbentuk pemahaman. Satu atau dua ayat lengkap.

Bahagian (ii) berbentuk ulasan yang perlu dijawab sebanyak 50 patah perkataan.


BAHGIAN D(15 MARKAH)

Mengalih Bentuk Teks Linear Kepada Bukan Linear.

Membina jadual, graf bar, graf garis dan carta pai.


BAHAGIAN E(15 MARKAH)

Mengalih Bentuk Teks Bukan Linear Kepada Linear.

1. Jadual

-Penjelasan tentang pola perubahan antara tahun, pola perbandingan antara tahun, pola perubahan jumlah keseluruhan antara tahun.

2. Carta Alir

-Tumpuan kepada arah aliran pergerakan anak panah.
-Jika berbentuk sistem, huraian mengikut urutan
-Jika berbentuk faktor, langkah atau kesan, huraian tanpa perlu ikut urutan.