Monday, September 22, 2008

Karangan Laras Sastera

Soalan 1.

Ibarat "harapkan pagar pagar makan padi". Bincangkan peribahasa ini dalam konteks punca-punca yang menyebabkan isu-isu sumbang mahram bagi sesetengah ahli keluarga yang bertindak di luar batas perikemanusiaan dalam masyarakat kita hari ini.

ISI
A. Isi wajib
1. Pengertian "harapkan pagar pagar makan padi".
B.Tiga isi lain(punca-punca)
2. Kekurangan pengetahuan dan amalan agama atau moral
3. Taraf sosioekonomi yang rendah:-pendapatan rendah, rumah tiada bilik untuk anak perempuan
4. Peruntukan undang-undang yang masih lagi ringan:-penjara 6 tahun dan 20 sebatan tidak memadai untuk menakutkan orang ramai, penguatkuasaan undang-undang tidak ketat.

Soalan 2. Masalah jenayah kanak-kanak semakin membimbangkan dalam era globalisasi kini. Adalah dikatakan bahawa kelemahan institusi keluarga menjadi salah satu punca masalah ini. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pernyataan ini?

ISI
Faktor kelemahan institusi keluarga ialah:-
1. Kurang perhatian ibu bapa dari segi pendidikan agama atau moral.
2. Latar belakang sosioekonomi yang rendah(miskin)
3. Kesibukan ibu bapa yang bekerja, kurang perhatian kepada anak-anak

Faktor lain ialah:-
4. Pengaruh rakan sebaya

No comments: