Wednesday, October 21, 2009

Bahagian A

No.25
Kenaikan harga barang menjadi masalah yang sukar dikawal terutama sekali setiap musim perayaan. Jelaskan penyataan ini.

Isi:
1.Kekurangan kakitangan penguatkuasaan
2.Sikap peniaga
3.permintaan yang bertambah
4.sikap pengguna
5.pengaruh iklan

No.26
Pengaruh rancangan hiburan seperti realiti TV merupakan antara punca yang meyebabkan gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Walau bangaimanapun masalah ini juga dirangsang oleh masalah dalam institusi kekeluargaan. Jelaskan.

1 + 3
Isi:
A
Idea wajib- Pengaruh rancangan realiti TV
B-Masalah keluarga
1.Kemiskinan
2.perceraian
3.sikap ibu bapa
4.tahap pendidikan dalam keluarga

No.27
Perubahan sistem kehidupan dalam kalangan masyarakat Malaysia masa kini telah menyebabkan semakin menebalnya sikap individualistik. Keadaan ini boleh mengancam keharmonian negara. Bincangkan.

2A + 2B
Isi:
A-Punca
1.Sikap materialistik
2.Perkembangan teknologi
3.sistem petempatan
4.kesibukan
B-Kesan
1.wujud masalah perkauman
2.semangat kejiranan terhakis
3.meningkat gejala sosial
4.imej negara terjejas.


Bahagian B
No.5
Penggunaan satelit dapat menjana perkembangan teknologi telekomunikasi dan meningkatkan tahap kemajuan sektor-sektor lain di Malaysia. Jelaskan penyataan ini.

A.Menjana telekomunikasi;
1.rangkaian komunikasi global
2.kepelbagaian alat telekomunikasi
3.p & P dalam komunikasi

B.Kemajuan dalam sektor lain;
1.Pendidikan
2.perubatan
3.ramalan cuaca
4.pertahanan dan keselamatan
5.pengurusan

2A + 2B

No.6
Kemajuan sistem penyampaian maklumat banyak membantu kehidupan manusia walaupun dari sudut lain sistem ini juga boleh mengancam keharmonian kehidupan mereka sendiri. Bincangkan penyataan ini.

A.Kebaikan;
1.Pengurusan
2.Keselamatan
3.Perubatan
4.P & P

B.Ancaman;
1.Jenayah maya
2.kesihatan
3.kebergantungan kepada teknologi

2A + 2B


No.4
Perkembangan positif dalam teknologi kejuruteran berjaya memesatkan proses pembangunan negara dalam pelbagai bidang. Huraikan.

Skema;
1.P & P
2.Pertanian
3.Aeroangkasa
4.Telekomunikasi
5.Petrokimia/tenaga
6.Pengangkutan
7.Industri

Nota: Pilih 4 idea di atas.


Bahagian C

PENGKOMPOSAN DALAM INDUSTRI SAWIT DAN PADI

“… Pengkomposan ditakrifkan sebagai suatu proses penguraian bahan organik dan sisa dalam suatu keadaan terkawal. Bahan yang berpotensi untuk dihuraikan secara biologikal ialah rumput, daun, kertas dan sisa makanan yang boleh dipecahkan dengan tindakan mikroorganisma aerobik untuk membentuk bahan urai yang lebih stabil….”

(Dipetik dan diubahsuai daripada rencana “Pengkomposan dalam Industri Sawit dan Padi”, oleh Abdul Rahman Mahmud, Dewan Kosmik, April 2009)


(i) Apakah yang dimaksudkan dengan pengkomposan?

Pengkomposan ialah proses menghancurkan bahan organik dan bahan buangan.

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kepentingan pengkomposan kepada negara.

Pengkomposan penting kepada negara kerana dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Bahan seperti rumput, daun dan kertas dapat diuraikan secara biologikal untuk menghasilkan baja organik dapat mengurangkan bahan buangan. Seterusnya pengkomposan membanu mengurangkan beban ekonomi negara. Kos yang tinggi untuk rawatan sisa cemar dapat diatasi kerana pengkomposan menggunakan teknologi yang mesra alam.

Isi Tambahan:
3.mengoptimumkan penggunaan sisa buangan.
4.elak pembaziran bahan proses.
ESEI LARAS SATERA

Rakyat Malaysia digalakkan menguasai lebih daripada satu bahasa,terutamanya kemahiran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.Hasrat murni ini amat sukar untuk dicapai secara menyeluruh.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN:

A-KEPENTINGAN

1. Dapat menguasai kemahiran teknologi terkini
2. Sebagai bahasa perhubungan antarabangsa
3. Peluang pekerjaan
4. Saluran untuk meluaskan pengetahuan

B-MASALAH

1. Kekurangan tenaga pakar
2. Sikap masyarakat terutama di luar Bandar
3. Kekurangan prasarana/alat Bantu
4. Budaya/persekitaran

Nota: 2A+2B

Belakangan ini peningkatan kes ragut yang dilaporkan oleh media massa arus perdana amat membimbangkan.Perkembangan ini mendesak pelbagai jalan penyelesaian diambil secara bijaksana.
Jelaskan pernyataan ini.

SKEMA JAWAPAN:

A-FAKTOR
1. Masalah ekonomi
2. Ajaran Agama/moral lemah
3. Persekitaran negatif
4. Media massa
5. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
6. Pengaruh dadah

B-USAHA
1. Kuatkuasa undang-undang
2. Didikan Agama/moral
3. Kerjasama semua pihak
4. Kempen anti jenayah ragut
5. Teknologi CCTV

Nota: 2A+2B

Institusi keluarga seringkali disalahkan apabila kes jenayah yang melibatkan remaja bawah umur berlaku.Hakikatnya banyak lagi factor yang menyumbang kepada jenayah tersebut.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN

A-IDEA WAJIB
1. Institusi kekeluargaan

B-FAKTOR LAIN
1. Sikap masyarakat
2. Rakan sebaya
3. Media massa
4. Pengaruh dadah

Nota: 1A+3B


ESEI LARAS SAINS

Penggunaan teknologi robotik yang semakin meluas dalam kehidupan manusia terbukti mampu mengatasi pelbagai kelemahan manusia.
Jelaskan pengakuan ini.

SKEMA JAWAPAN:

1. Batas masa bekerja manusia
2. Gemuruh/gangguan emosi manusia
3. Risiko nyawa/kecederaan
4. Kesetiaan tenaga buruh manusia
5. Komunikasi manusia

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atas


Keberkesanan penggunaan teknologi ‘komunikasi’ kerap terganggu oleh serangan virus.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN

1. Hilang/padam rekod maklumat/pengkalan data
2. Lumpuh sistem rangkaian komunikasi
3. gangguan/kegagalan sistem operasi
4. kerosakan computer/alat komunikasi
5. E-jenayah/penyalahgunaan teknologi

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atasBAHAGIAN C

Dengan jumlah penduduk Islam di seluruh dunia yang mencecah 1.6 bilion orang,tidak ada sebab industri makanan hala tidak boleh berkembang maju.Ada laporan yang menyatakan produk makanan halal dunia bernilai RM 1.9 trilion setahun.Namun Malaysia sedang berdepan dengan masalah pemalsuan sijil halal, kurangnya penglibatan pengusaha bukan Islam dan mematuhi syarat pengeluaran produk makanan halal.
(Dipetik dan di ubahsuai daripada Dewan
Masyarakat,Mac 2009)

i- Apakah kebimbangan masyarakat Islam dunia terhadap produk makanan dijamin halal?
ii- Dengan menggunakan tidak lebih dari 50 patah perkataan,nyatakan bagaimanakah cara untuk menambah pengeluaran makanan halal.

SKEMA JAWAPAN:

i- Kebimbangan masyarakat Islam terhadap produk makanan agar dijamin halal ialah kegiatan pemalsuan sijil halal.
ii- Mengeluar/menambah francais produk makanan halal
-Memberi peluang kepada pengusaha bukan Islam menceburi industri makanan halal dengan syarat mematuhi langkah pengeluaran produk makanan halal
-Memudahkan/memperbanyakkan pengeluar sijil halal
- Mengurangkan karenah birokrasi dalam pengeluaran sijil halal

Bahagian A

No.25
Kenaikan harga barang menjadi masalah yang sukar dikawal terutama sekali setiap musim perayaan. Jelaskan penyataan ini.

Isi:
1.Kekurangan kakitangan penguatkuasaan
2.Sikap peniaga
3.permintaan yang bertambah
4.sikap pengguna
5.pengaruh iklan

No.26
Pengaruh rancangan hiburan seperti realiti TV merupakan antara punca yang meyebabkan gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Walau bangaimanapun masalah ini juga dirangsang oleh masalah dalam institusi kekeluargaan. Jelaskan.

1 + 3
Isi:
A
Idea wajib- Pengaruh rancangan realiti TV
B-Masalah keluarga
1.Kemiskinan
2.perceraian
3.sikap ibu bapa
4.tahap pendidikan dalam keluarga

No.27
Perubahan sistem kehidupan dalam kalangan masyarakat Malaysia masa kini telah menyebabkan semakin menebalnya sikap individualistik. Keadaan ini boleh mengancam keharmonian negara. Bincangkan.

2A + 2B
Isi:
A-Punca
1.Sikap materialistik
2.Perkembangan teknologi
3.sistem petempatan
4.kesibukan
B-Kesan
1.wujud masalah perkauman
2.semangat kejiranan terhakis
3.meningkat gejala sosial
4.imej negara terjejas.


Bahagian B
No.5
Penggunaan satelit dapat menjana perkembangan teknologi telekomunikasi dan meningkatkan tahap kemajuan sektor-sektor lain di Malaysia. Jelaskan penyataan ini.

A.Menjana telekomunikasi;
1.rangkaian komunikasi global
2.kepelbagaian alat telekomunikasi
3.p & P dalam komunikasi

B.Kemajuan dalam sektor lain;
1.Pendidikan
2.perubatan
3.ramalan cuaca
4.pertahanan dan keselamatan
5.pengurusan

2A + 2B

No.6
Kemajuan sistem penyampaian maklumat banyak membantu kehidupan manusia walaupun dari sudut lain sistem ini juga boleh mengancam keharmonian kehidupan mereka sendiri. Bincangkan penyataan ini.

A.Kebaikan;
1.Pengurusan
2.Keselamatan
3.Perubatan
4.P & P

B.Ancaman;
1.Jenayah maya
2.kesihatan
3.kebergantungan kepada teknologi

2A + 2B


No.4
Perkembangan positif dalam teknologi kejuruteran berjaya memesatkan proses pembangunan negara dalam pelbagai bidang. Huraikan.

Skema;
1.P & P
2.Pertanian
3.Aeroangkasa
4.Telekomunikasi
5.Petrokimia/tenaga
6.Pengangkutan
7.Industri

Nota: Pilih 4 idea di atas.


Bahagian C

PENGKOMPOSAN DALAM INDUSTRI SAWIT DAN PADI

“… Pengkomposan ditakrifkan sebagai suatu proses penguraian bahan organik dan sisa dalam suatu keadaan terkawal. Bahan yang berpotensi untuk dihuraikan secara biologikal ialah rumput, daun, kertas dan sisa makanan yang boleh dipecahkan dengan tindakan mikroorganisma aerobik untuk membentuk bahan urai yang lebih stabil….”

(Dipetik dan diubahsuai daripada rencana “Pengkomposan dalam Industri Sawit dan Padi”, oleh Abdul Rahman Mahmud, Dewan Kosmik, April 2009)


(i) Apakah yang dimaksudkan dengan pengkomposan?

Pengkomposan ialah proses menghancurkan bahan organik dan bahan buangan.

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kepentingan pengkomposan kepada negara.

Pengkomposan penting kepada negara kerana dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Bahan seperti rumput, daun dan kertas dapat diuraikan secara biologikal untuk menghasilkan baja organik dapat mengurangkan bahan buangan. Seterusnya pengkomposan membanu mengurangkan beban ekonomi negara. Kos yang tinggi untuk rawatan sisa cemar dapat diatasi kerana pengkomposan menggunakan teknologi yang mesra alam.

Isi Tambahan:
3.mengoptimumkan penggunaan sisa buangan.
4.elak pembaziran bahan proses.

Monday, October 12, 2009

Soalan Latihan...

Laras sastera:
1. Kadar upah yang tinggi dan pelbagai pengukuhan lain merupakan daya penarik kepada kemasukan pendatang asing ke Malaysia. Jelaskan penyataan ini.

A (Idea wajib)

1. Kadar upah yang tinggi

B Pengukuhan lain

1. politik yang stabil
2. Peluang kerja yang banyak
3. sikap majikan
4. Kerjasama penduduk tempatan

Nota : 1A + 3B

2. Gejala merokok dalam kalangan remaja masa kini semakin berleluasa diransang oleh pengaruh media massa dan pengaruh-pengaruh lain. Jelaskan penyataan di atas.

A (Idea wajib)

1. Pengaruh media masa

B. Pengaruh lain

1. Pengaruh rakan sebaya
2. Institusi keluarga
3. Iklan
4. Idola pujaan remaja

Nota : 1A + 3B


3. Pengguna jalan raya di Malaysia masa kini sering terdedah kepada risiko tindakan ganas samseng jalanan. Jelaskan penyataan ini.

Idea / kesan

1. Kemalangan jalan raya
2. Kerosakan kenderaan
3. Jenayah kecederaan
4. Kesesakan lalu lintas
5. Kecurian
6. Perang mulut / maki hamun dengan bahan kesat

Nota : Pilih 4 idea di atas

Laras sains :
4. Senaman merupakan antara langkah penjagaan tahap kesihatan seseorang. Selain itu umumnya memang maklum terdapat pelbagai alternatif ke arah cita-cita murni ini. Bincangkan.

A. (Idea wajib)

1. Bersenam

B. Langkah-langkah lain

1. pemakanan seimbang
2. Gaya hidup sihat
3. Pencegahan awal
4. Pemeriksaan kesihatan secara berkala

Nota : 1A + 3B

5. Bioteknologi yang menjadi asas kepada perkembangan teknologi genetik berupaya memajukan sektor pertanian negara. Huraikan penyataan ini.

Idea / Kebaikan

1. Benih baka baru (kepelbagaian spesies)
2. Daya tahan hasil pertanian
3. Perkembangan teknologi penyelidikan dan pembangunan
4. Tempoh matang singkat
5. Rawatan penyakit ternakan / tanaman

Nota : Mana-mana 4 idea di atas

SOALAN LARAS SASTERA

Soalan 6 (Perpaduan)
Pendidikan merupakan pendekatan yang berkesan untuk mencapai perpaduan dalam kalangan kaum di Malaysia. Bincangkan.
Skema : (4+0)
Pendekatan / Cara
1. Kesedaran kepentingan perpaduan
2. Pergaulan semasa belajar
3. Aktiviti kokurikulum
4. Adab / hormat menghormati / nilai murni
5. Jati diri
6. Hayati sejarah negara

· pilih mana-mana 4 idea


Soalan 7 (Sektor pertanian)
Kerajaan kita amat sedar akan kepentingan sektor pertanian dan selaras dengan itu telah memberikan penekanan terhadapnya secara menyeluruh. Bincangkan.
Skema Jawapan : (2A+2B)
A. Kepentingan sektor pertanian
1. Sumber makanan penduduk
2. Sumber hasil Negara
3. Peluang pekerjaan
4. Penggerak sektor hiliran
B. Langkah memajukan sektor pertanian
5. Pendidikan
6. Penggunaan teknologi moden
7. Sistem pemasaran
8. Prasarana


Soalan 8 (Pengangkutan awam)
Kesesakan lalu lintas terutama waktu puncak menyebabkan pengangkutan awam menjadi pilihan yang sesuai kepada warga kota. Bincangkan pernyataan ini.
Skema Jawapan : (4+0)
Keistimewaan
1. Kos tambang yang murah
2. Cepat / menjimatkan masa
3. Ekslusif / selesa
4. Kurang risiko kemalangan
5. Kapasiti muatan penumpang
6. Kemudahan khusus untuk Orang Kurang Upaya (OKU)


Soalan Laras Sains

Soalan 9 (Ekosistem / Maritim)
Seringkali kita terbaca berita tentang kemusnahan hidupan akuatik dalam kuantiti yang banyak. Aktiviti nelayan dikenal pasti sebagai punca utama kepada masalah ini. Jelaskan pernyataan di atas.
Skema Jawapan : (4+0)
Punca-punca
1. Penggunaan bahan tuba
2. Kejutan elektrik
3. Kemusnahan habitat
4. Alat tangkapan
5. Penggunaan bahan peledak atau bom


Soalan 10 (Biodiversiti)
Ancaman sumber biodiversiti di negara ini dikenal pasti disebabkan oleh kegiatan manusia yang pastinya merugikan mereka. Bincangkan.
Skema Jawapan :(4+0)
Punca-punca manusia
1. Pemusnahan hutan
2. Perancangan pembangunan yang tidak sistematik
3. Projek hidroelektrik
4. Aktiviti pencemaran alam serius
5. Sistem pelupusan sisa yang tidak cekap


Soalan 11 (Kekurangan sumber protein)
Ancaman sumber protein dari sumber akuatik di negara ini menjadi semakin serius. Oleh itu, pelbagai langlah patut diambil untuk menangani masalah ini. Bincangkan pernyataan ini.
Skema Jawapan ; (2A+2B)
A. Punca-punca
1. Pencemaran alam
2. Bencana alam
3. Pemusnahan habitat akuatik
B. Langkah-langkah
4. Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
5. Akuakultur / sangkar akuatik
6. Tukun tiruan
7. Habitat akuatik
8. Rawatan pencemaran air


12. Menurut kajian kegiatan gengsterisme yang semakin menjadi-jadi dewasa ini dirangsang oleh factor sosioekonomi sesebuah negara. Jelaskan.

Skema
Faktor sosial
1. Ajaran agama/moral
2. Rakan sebaya
3. Media massa
4. Tekanan emosi

Faktor ekonomi
1. Pengangguran
2. kemiskinan
3. Jurang ekonomi

Nota : 2A + 2B

13. Masalah pengangguran dalam kalangan siswazah disebabkan oleh kelemahan mereka sendiri. Bincangkan penyataan ini.

Skema
Faktor kelemahan siswazah sendiri
1. Sikap memilih pekerjaan
2. Kesilapan memilih bidang pengajian
3. Kurang keupayaan fizikal
4. Kekurangan penguasaan dan kemahiran bahasa Inggeris
5. Tidak yakin dengan budaya usahawan

Nota: Pilih 4 idea di atas

14. Tragedi 11 September sentiasa menjadi ingatan yang mengerikan penduduk di Amerika Syarikat bahkan seluruh penduduk dunia. Sehubungan dengan trgedi ini, ada pendapat yang melaporkan bahawa puncanya disebabkan oleh agenda tersembunyi.

Skema
Mengerikan
1. Kehilangan nyawa
2. Kerosakan harta benda
3. Kecacatan/kecederaan
4. Tekanan mental kanak-kanak

Agenda tersembunyi
1. Ketegangan agama / kaum
2. Penjajahan / keganasan terancang
3. Meraih sokongan politik
Nota : 2A + 2B

15. Rutin pemakanan dalam kalangan masyarakat pada hari ini merangsang pelbagai penyakit berbahaya. Huraikan

Skema
1. Pemakanan tidak seimbang
2. Kebersihan makanan
3. Penggunaan bahan kimia dalam makanan
4. Masa makan tidak menentu
5. Pemilihan makanan

Nota : Pilih 4 mana-mana idea di atas.

16. Penerokaan angkasa lepas telah meningkatkan pengetahuan manusia mengenai ruang angkasa. Jelaskan penyataan ini.

Skema
1. P&P
2. Pengetahuan perubahan cuaca
3. Mengembangkan teknologi satelit
4. Perkembangan bidang perubatan semasa
5. Teknologi kejuruteraan angkasa lepas

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atas

17. Mengikut laporan UNESCO sejak tahun 1970-an, bekalan air besih dunia didapati semakin berkurangan. Keadaan ini boleh menimbulkan beberapa masalah kepada kehidupan sejagat. Bincangkan.

Skema
Punca
1. Pencemaran
2. Kekurangan sumber air semulajadi
3. Kepupusan hutan/bekalan air

Kesan
1. Jangkitan penyakit
2. Kepupusan flora & fauna
3. Ancaman habitat akutik

Nota: 2A + 2B


Bahagian C
“Penyakit mental adalah merupakan suatu penyakit yang boleh mempengaruhi keupayaan otak untuk mentafsir informasi yang diterima secara logik. Namun begitu, pengertian sebenar penyakit mental boleh disebut sebagai keadaan yang melibatkan pemikiran seseorang menjadi celaru dan menghadapi kesukaran untuk mentafsirkan mengenai sesuatu sama ada benar atau tidak”
(Dipetik daripada rencana “Penyakit Mental Kedua Tertinggi Menjelang 2020
Oleh Zarina Zainan Abidin & Azilawati Md Ghani
dalam Dewan K osmik, Mei 2009)

i. Apakah yang difahami dengan penyakit mental?
- Penyakit mental merupakan penyakit yang boleh mengganggu keupayaan otak untuk menjelaskan maklumat yang diperoleh dengan tepat

ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan terangkan mengapakah penyakit mental boleh berlaku dalam kalangan masyarakat?

- tekanan hidup
- gangguan persekitaran
- penyakit
- penderaan emosi dan fizikal
- keturunan/baka

Thursday, October 8, 2009

Esei Bahagian A & B

BAHAGIAN A

NO.22. ORANG KURANG UPAYA (OKU)
SOALAN
Kebajikan Orang Kurang Upaya (OKU) masa kini mula diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan. Namun usaha ini masih jauh untuk mencapai objektif yang dicita-citakan. Jelaskan penyataan ini.
SKEMA
(2A+2B)
A Sebab-sebab
1 Aset tenaga kerja produktif
2 Menjamin kebajikan OKU
3 Membendung amalan diskriminasi
4 Merialisasikan konsep satu Malaysia
B Sebab gagal
1 Sikap OKU/keluarga
2 Sikap majikan /masyarakat
3 Kemudahan pendidikan
4 Kekurangan prasarana OKU


NO.23. SUKAN
SOALAN
Peruntukan dana kerajaan yang terancang dapat memartabatkan mutu sukan negara. Selain dana, kerajaan juga telah mengenalpasti pelbagai aspek yang berkaitan dengan kejayaan bidang ini. Jelaskan.
SKEMA
(1A +3B)
A (Idea wajib) Peruntukan kewangan
B Cara-cara lain
1 Ganjaran kepada ahli sukan

2 Bakat baru perlu dicungkil ketika kecil

3 Bilangan kepakaran jurulatih di tambah

4 Prasarana

5 Pendedahan kepada pertandingan peringkat antarabangsa

6 Pendekatan sains sukan


NO.24. KEPENGGUNAAN/PENGGUNA
SOALAN
Kebajikan pengguna secara umumnya bergantung kepada hala tuju perjuangan mereka. Walau bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahawa nasib mereka juga bergantung kepada kepekaan pihak kerajaan yang sememangnya mengutamakan kesejahteraan semua golongan. Bincangkan.
SKEMA JAWAPAN
(2A + 2B)
A Peranan pengguna
1 Rancang perbelanjaan secara berhemah

2 Pengguna bijak/ tahu hala mereka

3 Muafakat pengguna

B Peranan pihak berkuasa
1 Kuatkuasa undang-undang

2 Pelbagaikan kempen pendidikan pengguna

3 Menggalakkan penghasilan sendiri makanan

4 Dasar cukai yng mesra penggunaBAHAGIAN B

NO.7. PERNIAGAAN MAYA

SOALAN

Perniagaan maya merialisasikan urusan perniagaan ke peringkat global. Meskipun begitu perkembangan perniagaan ini tetap menghadapi pelbagai kesulitan. Bincangkan.

SKEMA
(2A +2B)

A. Kebaikan

1. Memudahkan urusan perniagaan
2. Melahirkan tenaga manusia yang mampu mencipta perisian perniagaan
3. Meningkatkan P & P
4. Merangsang perkembangan teknologi moden dalam sektor industri

B. Masalah

1. Kemahiran terhad
2. Prasarana terhad/terganggu
3. Penyalahgunaan teknologi modenNO.8. GAYA HIDUP DIGITAL

SOALAN

Semua aspek rutin kehidupan seharian masyarakat pada zaman ledakan teknologi kini dipengaruhi oleh teknologi digital. Jelaskan penyataan ini.

SKEMA
(4A)

Teknologi digital dalam:

1. Perniagaan/kewangan
2. Telekomunikasi
3. Perubatan
4. Pendidikan
5. Keselamatan/jenayah
6. Rekacipta/ P & PNO.9. AGROTEKNOLOGI

SOALAN

Perkembangan positif bidang agroteknologi merangsang peningkatan bekalan sumber makanan kepada manusia sejagat. Selain itu, Perkembangan ini juga mendatangkan banyak manfaat kepada kehidupan manusia.
Huraikan penyataan di atas.

SKEMA
(1A + 3B)

A. Menyediakan bekalan sumber makanan (Idea wajib)

B. Manfaat lain

1. Meningkatkan P & P
2. Mesra alam
3. Atasi kepupusan sumber
4. Perkembangan teknologi pertanian moden

Bahagian A,B & C

BAHAGIAN A

SOALAN 13

Agenda melahirkan modal insane yang cemerlang merupakan suatu tuntutan bagi sesebuah negara. Walau bagaimanapun ke arah merealisasikan hasrat ini banyak halangan yang terpaksa dihadapi. Bincangkan pernyataan di atas?

SKEMA
2A + 2BA. Kepentingan modal insan cemerlang

1. Aset tenaga kerja
2. Ketahanan jati diri
3. Mutu / gaya kepimpinan unggul
4. Usahawan kreatif

B. Halangan

1. Kepakaran
2. Prasarana
3. Sikap


Soalan 14

Masalah kemiskinan masih tidak dapat diatasi walaupun negara kita telah merdeka selama 52 tahun. Pendekatan yang lebih berkesan wajar dilakukan agar keadaan tidak terus menghimpit rakyat. Bincangkan.

SKEMA

2A + 2B

A. Punca kemiskinan masih berlaku

1. Pendidikan terhad
2. Sikap
3. Orang tengah
4. Kenaikan harga atau kos sara hidup

B. Langkah

1. Pendidikan
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Subsidi


Soalan 15

Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi sebagai pengeluar makanan halal. Bincangkan

SKEMA

4A

Potensi pengeluar makanan halal

1. Usahawan Islam yang ramai
2. Saiz pasaran yang luas
3. Kemahiran teknologi
4. Galakan kerajaan
5. Agensi kawalan sijil halal
6. Pengaruh Pengerusi OIC

BAHAGIAN B

Soalan 16

Pelancongan Kesihatan di Malaysia berpotensi tinggi untuk menjadi penjana ekonomi negara, Jelaskan pernyataan ini.

SKEMA

4A

Kepakaran tenaga buruh
Rangkaian komunikasi global
P & P
Kepelbagaian sumber perubatan
Kepelbagaian perkhidmatan perubatan


Soalan 17

Perkembangan industri maya menambahkan keberkesanan sistem pemasaran sesuatu produk pada era kini. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan perkembangan industri maya kini telah membawa implikasi buruk kepada masyarakat. Jelaskan.

SKEMA

2A + 2B

A. Kebaikan/Keberkesanan

1. Pengurusan perniagaan yang sistematik
2. Pengiklanan
3. Operasi 24 jam

B. Implikasi kepada masyarakat

1. Kesihatan
2. Jenayah maya
3. Kebergantungan kepada teknologiSoalan 18

Pembedahan plastik semakin mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat terutama olongan selebriti. Walaupun keghairahan boleh mendatangkan kesan negaatif dalam jangkamasa panjang. Bincangkan.

SKEMA

2A + 2B

A. Dapat sambutan

1. Nilai tambah kecantikan
2. Awet muda
3. Rawatan kecacatan
4. Kesan Psikologi

B. Kesan Negatif

1. Kesihatan
2. Kesan sampingan
3. Rawatan susulan


BAHAGIAN C

“Akibat pembangunan yang tidak seimbang akan muncul sikap materialistik secara keterlaluan. Materialistik mementingkan kebendaan berbanding dengan pembangunan sosial dan ruhani. Manusia menjadi terlalu taksub dengan keduniaan sehingga hubungan sosial dieksploitasi sebagai alat untuk mendapat kebendaan dan bukan bermatlamat untuk mencpai kehidupan harmoni. Roh Rukun Negara seharusnya dibangkitkan semula dan dijadikan teras utama pembangunan dan pembentukan Bangsa Melaysia,”


( Dipetik dan dubahsuai daripada rencana “Menghayati Roh Rukun Negara oleh Lee Yok Fee dalam Dewan Masyarakat Jun 2009 )


i) Apakah yang dimaksudkan dengan sikap materialistik?

ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kesan sikap materialistik kepada anggota masyarakat?

SKEMA.

i. Sikap materialistik bermaksud sikap mengutamakan kepentingan diri sendiri dalam mengejar kekayaan dunia sehingga melupakan interaksi sesama manusia.


ii. a) Meningkat gejala sosial.
b) Kepincangan nilai murni dalam masyarakat.
c) Wujud pecah amanah
d) Kecelaruan emosi

Esei

Bahagian A

No.1 Kenaikan harga barang menjadi masalah yang sukar dikawal terutama sekali setiap musim perayaan. Jelaskan penyataan ini.

Isi:
1.Kekurangan kakitangan penguatkuasaan
2.Sikap peniaga
3.permintaan yang bertambah
4.sikap pengguna
5.pengaruh iklan

No.2
Pengaruh rancangan hiburan seperti realiti TV merupakan antara punca yang meyebabkan gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Walau bangaimanapun masalah ini juga dirangsang oleh masalah dalam institusi kekeluargaan. Jelaskan.

1 + 3
Isi:
A
Idea wajib- Pengaruh rancangan realiti TV
B-Masalah keluarga
1.Kemiskinan
2.perceraian
3.sikap ibu bapa
4.tahap pendidikan dalam keluarga

No.3
Perubahan sistem kehidupan dalam kalangan masyarakat Malaysia masa kini telah menyebabkan semakin menebalnya sikap individualistik. Keadaan ini boleh mengancam keharmonian negara. Bincangkan.

2A + 2B
Isi:
A-Punca
1.Sikap materialistik
2.Perkembangan teknologi
3.sistem petempatan
4.kesibukan
B-Kesan
1.wujud masalah perkauman
2.semangat kejiranan terhakis
3.meningkat gejala sosial
4.imej negara terjejas.


Bahagian B
No.4
Penggunaan satelit dapat menjana perkembangan teknologi telekomunikasi dan meningkatkan tahap kemajuan sektor-sektor lain di Malaysia. Jelaskan penyataan ini.

A.Menjana telekomunikasi;
1.rangkaian komunikasi global
2.kepelbagaian alat telekomunikasi
3.p & P dalam komunikasi

B.Kemajuan dalam sektor lain;
1.Pendidikan
2.perubatan
3.ramalan cuaca
4.pertahanan dan keselamatan
5.pengurusan

2A + 2B

No.5
Kemajuan sistem penyampaian maklumat banyak membantu kehidupan manusia walaupun dari sudut lain sistem ini juga boleh mengancam keharmonian kehidupan mereka sendiri. Bincangkan penyataan ini.

A.Kebaikan;
1.Pengurusan
2.Keselamatan
3.Perubatan
4.P & P

B.Ancaman;
1.Jenayah maya
2.kesihatan
3.kebergantungan kepada teknologi

2A + 2B


No.6
Perkembangan positif dalam teknologi kejuruteran berjaya memesatkan proses pembangunan negara dalam pelbagai bidang. Huraikan.

Skema;
1.P & P
2.Pertanian
3.Aeroangkasa
4.Telekomunikasi
5.Petrokimia/tenaga
6.Pengangkutan
7.Industri

Nota: Pilih 4 idea di atas.


Bahagian C

PENGKOMPOSAN DALAM INDUSTRI SAWIT DAN PADI

“… Pengkomposan ditakrifkan sebagai suatu proses penguraian bahan organik dan sisa dalam suatu keadaan terkawal. Bahan yang berpotensi untuk dihuraikan secara biologikal ialah rumput, daun, kertas dan sisa makanan yang boleh dipecahkan dengan tindakan mikroorganisma aerobik untuk membentuk bahan urai yang lebih stabil….”

(Dipetik dan diubahsuai daripada rencana “Pengkomposan dalam Industri Sawit dan Padi”, oleh Abdul Rahman Mahmud, Dewan Kosmik, April 2009)


(i) Apakah yang dimaksudkan dengan pengkomposan?

Pengkomposan ialah proses menghancurkan bahan organik dan bahan buangan.

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kepentingan pengkomposan kepada negara.

Pengkomposan penting kepada negara kerana dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Bahan seperti rumput, daun dan kertas dapat diuraikan secara biologikal untuk menghasilkan baja organik dapat mengurangkan bahan buangan. Seterusnya pengkomposan membanu mengurangkan beban ekonomi negara. Kos yang tinggi untuk rawatan sisa cemar dapat diatasi kerana pengkomposan menggunakan teknologi yang mesra alam.

Isi Tambahan:
3.mengoptimumkan penggunaan sisa buangan.
4.elak pembaziran bahan proses.


BAHAGIAN E.

Soalan 3.
Berdasarkan maklumat dalam carta aliran di bawah, bincangkan faktor yang mempengaruhi amalan pemakanan yang seimbang dan kesan pengambilan makanan seimbang.

Skema Jawapan:

Faktor;
1.Pengetahuan- formal dan tidak formal
2.Kepercayaan dan sikap
3.Kebiasaan atau kelaziman
4.Kelaparan
5.Kecukupan bekalan makanan
6.Penyediaan makanan

Kesan;
1.Nilai nutrisi- tahap kesihatan
2.Peningkatan aktiviti


Soalan 7

Berdasarkan Carta di bawah, jelaskan pola pencemaran alam sekitar pada tahun 1991 hingga 1995. Nyatakan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar.

Skema Jawapan:
Perubahan
-Jumlah keseluruhan meningkat berterusan daripada 811 kes pada tahun 1991 kepada 2758 kes pada tahun 1995 (240%)

B.Perbezaan
-Tahun 1991 tertinggi- pencemaran udara 71%(576 kes) daripada jumlah keseluruhan 811 kes, terendah kes-kes pencemaran lain 6.7%(54 kes) daripada 811 kes keseluruhan.

-1993 tertinggi pencemaran udara 69% (1279 kes) daripada jumlah keseluruhan 1853 kes, terendah kes pencemaran lain 7%(130 kes) daripada jumlah keseluruhan 1853 kes.

C.Punca;
-Pertambahan bilangan kenderaan dan pertambahan sektor perkilangan membebaskan gas-gas rumah hijau.
-pembuangan sisa domestik atau sampah sarap ke dalam sungai
-pembakaran terbuka kawasan pertanian dan sampah sarap
-Bencana alam-letusan gunung berapi, banjir
-kebocoran loji nuklear
-pembuangan sisa toksik
-kebakaran hutan secara semula jadi

Esei Laras Sastera Dan Sains

ESEI LARAS SATERA

Rakyat Malaysia digalakkan menguasai lebih daripada satu bahasa,terutamanya kemahiran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.Hasrat murni ini amat sukar untuk dicapai secara menyeluruh.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN:

A-KEPENTINGAN

1. Dapat menguasai kemahiran teknologi terkini
2. Sebagai bahasa perhubungan antarabangsa
3. Peluang pekerjaan
4. Saluran untuk meluaskan pengetahuan

B-MASALAH

1. Kekurangan tenaga pakar
2. Sikap masyarakat terutama di luar Bandar
3. Kekurangan prasarana/alat Bantu
4. Budaya/persekitaran

Nota: 2A+2B

Belakangan ini peningkatan kes ragut yang dilaporkan oleh media massa arus perdana amat membimbangkan.Perkembangan ini mendesak pelbagai jalan penyelesaian diambil secara bijaksana.
Jelaskan pernyataan ini.

SKEMA JAWAPAN:

A-FAKTOR
1. Masalah ekonomi
2. Ajaran Agama/moral lemah
3. Persekitaran negatif
4. Media massa
5. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
6. Pengaruh dadah

B-USAHA
1. Kuatkuasa undang-undang
2. Didikan Agama/moral
3. Kerjasama semua pihak
4. Kempen anti jenayah ragut
5. Teknologi CCTV

Nota: 2A+2B

Institusi keluarga seringkali disalahkan apabila kes jenayah yang melibatkan remaja bawah umur berlaku.Hakikatnya banyak lagi factor yang menyumbang kepada jenayah tersebut.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN

A-IDEA WAJIB
1. Institusi kekeluargaan

B-FAKTOR LAIN
1. Sikap masyarakat
2. Rakan sebaya
3. Media massa
4. Pengaruh dadah

Nota: 1A+3B


ESEI LARAS SAINS

Penggunaan teknologi robotik yang semakin meluas dalam kehidupan manusia terbukti mampu mengatasi pelbagai kelemahan manusia.
Jelaskan pengakuan ini.

SKEMA JAWAPAN:

1. Batas masa bekerja manusia
2. Gemuruh/gangguan emosi manusia
3. Risiko nyawa/kecederaan
4. Kesetiaan tenaga buruh manusia
5. Komunikasi manusia

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atas


Keberkesanan penggunaan teknologi ‘komunikasi’ kerap terganggu oleh serangan virus.
Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN

1. Hilang/padam rekod maklumat/pengkalan data
2. Lumpuh sistem rangkaian komunikasi
3. gangguan/kegagalan sistem operasi
4. kerosakan computer/alat komunikasi
5. E-jenayah/penyalahgunaan teknologi

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atas


BAHAGIAN C

Dengan jumlah penduduk Islam di seluruh dunia yang mencecah 1.6 bilion orang,tidak ada sebab industri makanan hala tidak boleh berkembang maju.Ada laporan yang menyatakan produk makanan halal dunia bernilai RM 1.9 trilion setahun.Namun Malaysia sedang berdepan dengan masalah pemalsuan sijil halal, kurangnya penglibatan pengusaha bukan Islam dan mematuhi syarat pengeluaran produk makanan halal.
(Dipetik dan di ubahsuai daripada Dewan
Masyarakat,Mac 2009)

i- Apakah kebimbangan masyarakat Islam dunia terhadap produk makanan dijamin halal?
ii- Dengan menggunakan tidak lebih dari 50 patah perkataan,nyatakan bagaimanakah cara untuk menambah pengeluaran makanan halal.

SKEMA JAWAPAN:

i- Kebimbangan masyarakat Islam terhadap produk makanan agar dijamin halal ialah kegiatan pemalsuan sijil halal.
ii- -Mengeluar/menambah francais produk makanan halal
-Memberi peluang kepada pengusaha bukan Islam menceburi industri makanan halal dengan syarat mematuhi langkah pengeluaran produk makanan halal
-Memudahkan/memperbanyakkan pengeluar sijil halal
- Mengurangkan karenah birokrasi dalam pengeluaran sijil halal


BAHAGIAN E

Berdasarkan maklumat dalam carta aliran dibawah,bincangkan apakah faktor-faktor yang menentukan seseorang itu mengamalkan pemakanan seimbang.


SKEMA JAWAPAN:

Pengetahuan – formal/tidak formal
Kecukupan bekalan makanan
Penyediaan makanan – kepercayaan dan sikap
Kebiasaan dan kelaziman
Kelaparan

Nota: Pilih mana-mana 4 idea di atas